Живот в пандемия и изолация: Как САЩ се справят с COVID - 19?