Срещу кого е насочена поредна проверката на приватизацията и ще има ли резултат от нея?

Срещу кого е насочена поредна проверката на приватизацията и ще има ли резултат от нея