Проф. Христо Пимпирев – за магията на Белия континент и  музиката на Теодосий Спасов

Проф. Христо Пимпирев – за магията на Белия континент и музиката на Теодосий Спасов