Кой е Йосиф Флавий и защо ни е интересен?

Гост: проф. Георги Каприев