Канал 3 подписва договор за сътрудничество с втората медийна корпорация в Kитай