Има ли още непрочетени поуки от Юдейската война?

Гост: проф. Георги Каприев