“Икономика и бизнес“ на 23.05.2020 г.: Гост е Розалия Николова от Комисията по етика

“Икономика и бизнес“
Канал 3
23.05.2020 г.