"Другото лице" на 28.06.2020 г.: Гост е Антон Стефанов